အုပ်ထိန်းခြင်းရှိသော မိန်းမ (၂၀) ယောက်


၁။ မာတုရက္ခိတ - အမိအုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၂။ ပိတုရက္ခိတ - အဘအုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၃။ မာတာပိတုရက္ခိတ - မိဘနှစ်ပါး အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၄။ ဘာတုရက္ခိတ - မောင်ကြီးမောင်ငယ်တို့ အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၅။ ဘဂိနိရက္ခိတ - အစ်မကြီးအစ်မငယ် အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၆။ ဉာတိရက္ခိတ - ဆွေးမျိုး အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၇။ ဂေါတ္တရက္ခိတ - အနွယ်တူ အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၈။ ဓမ္မရက္ခိတ - သီတင်းသုံးဖော် စောင့်ရှောက် အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
ဤ (၈) ယောက်သော မိန်းမတို့ကား သူတို့မှာ ကံမထိုက်၊ သွားလာလွန်ကျူးသူ ယောက်ျားများမှာသာ ကံထိုက်သည်ဟူ၏။
၉။ သာရက္ခာ - ထိမ်းမြားကြောင်းလမ်းပြီးသူသ လက်ထပ်ပြီးသူ လင်အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၁၀။ သပရိဒဏ္ဍာ - မင်းတို့ကောက်ယူရန် သတ်မှတ်လျက် ဒဏ်ထားပြီးလျှင် အုပ်ထိန်းသော မိန်းမ၊
၁၁။ ဓနက္ကိတာ - ဥစ္စာဖြင့် ဝယ်ယူလျက် မယားအဖြစ်ထားသော မိန်းမ၊
၁၂။ ဆန္ဒ ဝါသိနီ - သဘောတူ အလိုယူ၍ ညားနေသော မိန်းမ၊
၁၃။ ဘောဂဝါသိနီ - စည်းစိမ်ပေး၍ ပေါင်းဖော်နေသော မိန်းမ၊
၁၄။ ပဋဝါသိနီ - ပုဆိုးပေး၍ (ပုဆိုးတန်းတင် ပြု၍) နေသော မိန်းမ၊
၁၅။ ဩဒပတ္တကိနီ - ရေခွက်၌ လက်ဆုံချ၍ မိဘနှစ်ပါး ထိမ်းမြားပေးသော မိန်းမ၊
၁၆။ ဩဘဋစုမ္ဗဋာ - ခေါင်းခုကို ချ၍ လင်မယားအဖြစ်နေသော မိန်းမ၊
၁၇။ ဒါသီစဘရိယာစ - ကျွန်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သော မိန်းမ၊
၁၈။ ကမ္မကာရီစဘရိယာစ - အမှုလုပ်လည်းဖြစ် မယားလည်းဖြစ်သော မိန်းမ၊
၁၉။ ဓဇာဟဋာ - စစ်မြေပြင်မှ ဆောင်ယူခဲ့သော မိန်းမ၊
၂၀။ မုဟုတ္တိကာ - တစ်ခဏမျှ ပေါင်းဖော်ရန် ငှားရမ်းထားသော ခေတ္တမယားဖြစ်သူ မိန်းမ။
ဤ (၁၂) ယောက်သော မိန်းမများကို သွားလာလွန်ကျူးခဲ့မူ လင်ရှိမယားဖြစ်၍ မိန်းမရော ယောက်ျားပါ နှစ်ဦးစလုံး ကံထိုက်သည်ဟူ၏။