ဥစ္စာသယန မဟာသယန သိက္ခာပုဒ် ကံအင်္ဂါ (၂) ပါး

၁။ မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာလည်း ဖြစ်စေ။
၂။ ထိုနေရာ၌ ထိုင်သည် အိပ်သည်လည်း ဖြစ်စေ။