ကဲ့ရဲ့တတ်သောသူ (၁၀) ဦး


၁။ မုဆိုးမ၊
၂။ အားနည်းသောသူ၊
၃။ အဆွေခင်ပွန်း မရှိသောသူ၊
၄။ လေးသောအနာရှိသူ၊
၅။ အစားကြီးသောသူ၊
၆။ မကောင်းသော ခင်ပွန်းရှိသောသူ၊
၇။ ဥစ္စာမရှိသောသူ၊
၈။ အကျင့်ယုတ်သောသူ၊
၉။ လုံ့လချို့တဲ့သောသူ၊
၁၀။ ကြမ္မာယုတ်သောသူ။