အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်းသောတရား (၄)ပါး

၁။ ကိုယ်ကျင့်သီလသည် အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်း၏။
၂။ ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရား မိမိသန္တာန်၌ တည်လျှင် အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်း၏။
၃။ ပညာသည် လူတို့၏ ရတနာဖြစ်၍ အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်း၏။
၄။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ခိုးသူတို့သည် မခိုးယူနိုင်၍ အိုသည့်တိုင်အောင် ကောင်း၏။
(သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ် ၆- ဇရာဝဂ်၊ ၁- ဇရာသုတ်)