ကာမဒုဂ္ဂတိ (၄) ဘုံ


၁။ ငရဲ - စီးပွားကြောင်း ကောင်းမှုချမ်းသာ၏ သက်သက်မရှိရာ ဖြစ်သောဘုံ။
၂။ ပြိတ္တာ (ပေတ) - ချမ်းသာမှ ကောင်းသောဘုံ။
၃။ တိရစ္ဆာန် - အောက်အဖို့အားဖြင့် လားတတ်သောဘုံ။
၄။ အသူရကာယ် - ဣဿရိယ ၊ ဘောဂ၊ ယသ စသည်တို့ဖြင့် ထွန်းတောက်ခြင်းမှ ကင်းသောဘုံ။