စစ်တပ်ပါ ပစ္စည်း (၅) မျိုး


၁။ ရိက္ခာ - တပ်သားတိုင်းမှာ နှစ်ပြည်ဝင် ဆန်စလွယ်ကိုယ်စီ (အိတ်လျားပြု၍ ဆန်ထည့်ပြီး အိတ်ကို ပိတ်၍ ကိုယ်မှာ သိုင်းသည်) ရေဘူးအဖြစ်ဖြင့် ဆောင်သော ဘူးသီးလည်လှလုံးချော အခြောက်ကိုယ်စီ၊ တစ်အိုးစားအဖွဲ့တိုင်းမှာ ထမင်းကြေးအိုး ၁၊ ဟင်းကြေးအိုး ၁၊ ရဘ(ငါးယောက်စားဘန်း)တစ်။
၂။ လက်နက် - အကြပ်တိုင်းမှာ ဓားလွယ်ကိုယ်စီ၊ အကြပ်ကိုင်လှံမတစ်စင်း၊ သေနတ်လေးလက်သော်လည်းကောင်း၊ ခြောက်လက်သော်လည်းကောင်း၊ သေနတ်ကိုင် တစ်ယောက်တွင် ဗန့်ပွေးကြိုးသုံးလွန်းတင်အရှည် ခုနစ်တောင်စီ၊ နားခွက်ဆေးချိန် တစ်ဆယ်ကျပ်၊ ကျည်ယမ်းချိန် တစ်ပိဿာ၊ ကျည်လုံးရေ တစ်ရာ၊ ယမ်းတောင့် ငါးဆယ်၊ မီးကျောက်ပြား ငါး၊ ဒုံးကလားကျောက်ဆတ် တစ်၊ အုန်းဆံကာပတ်အများ။ 
၃။ တောခုတ်လမ်းထွင်ရန် - တပ်သားငါးယောက်အတွက် သံချွန်မယ်န လေးချောင်း၊ ဓားမ တစ်၊ ပုဆိန် တစ်၊ တူရွင်းစောက် တစ်၊ တူရွင်းပြား တစ်၊ ဆောက်ခုံ တစ်၊ ဆောက်ပြား တစ်၊ လွှ တစ်၊ လက်ရိုက်တစ် ပါမြဲ။
၄။ ချနားသောအခါနားရန် - တပ်သားတိုင်းမှာ ဖျင်စောင်ကိုယ်စီ၊ တပ်သား ငါးယောက်အတွက် မိုးကာတစ်လိပ် ပါမြဲ။
၅။ အခြားပစ္စည်း - တပ်သားတိုင်းမှာ လွှာဖိနပ်ကိုယ်စီ၊ ဆူးထွင်းအပ်ကိုယ်စီ၊ သွေးသောက်တစ်ဦးမှာ မောင်းလတ်တစ်လုံးစီ၊ အကြပ်တစ်ဦးမှာ ဆော်မောင်းတစ်လုံးစီ၊ တပ်မှူးတစ်ဦးမှာ အနီလေးခု၊ ရွှေတစ်ခု ချယ်တောလူစုမောင်း တစ်လုံးစီပါမြဲ။