ခိုင်းစေအပ်သော ကျွန် (၇) ယောက်


၁။ ဓနက္ကိတ - ကြေးဝယ်ကျွန်၊
၂။ ဒါသိဇ - ကျွန်မ၏သား၊
၃။ အန္တောဇ - မိရိုးဖလာကျွန်၊
၄။ အညဒိန္န - သူတစ်ပါးပေး၍ ရသောကျွန်၊
၅။ အဍ္ဍာ - ကျေးဇူးဂုဏ်ဖြင့် တရားဆင်၍ ရသောကျွန်၊
၆။ ဘတ္တာ - ထမင်းစားကျွန်၊
၇။ ဝေရိဇယာ - ရန်အောင်ရာ ရသောကျွန်။