အိမ်ဖော်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး (လင်္ကာ)


၁။ အိပ်သော် နောက်ကျ။
၂။ ထသော်ကား ရှေ့။
၃။ ပေးမှ ယူအပ်။
၄။ စေ့စပ်ဆောင်ရွက်။
၅။ ကျေးဇူးမြွတ် - ငါးချက် ဖော်ကျင့်ရာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)