အရိယဝံသ ဓမ္မ (၄) ပါး


၁။ စီဝရ သန္တောသ - သင်္ကန်း၌ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း။
၂။ ပိဏ္ဍပါတသန္တောသ - ဆွမ်း၌ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း။
၃။ သေနာသနသန္တောသ - ကျောင်း၌ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း။
၄။ ဘာဝနာရမ္မတာ - ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန်းခြင်း၌ မွေ့လျော်ခြင်း။