ကိလေသာ (၃) ပါး


၁။ ဝီတိက္ကမကိလေသာ - ကျူးလွန်သော ကိလေသာ၊ ၎င်းကို သီလ ကျင့်သုံး၍ ပယ်ရမည်။
၂။ ပရိယုဋ္ဌာန ကိလေသာ- ထကြွသော ကိလေသာ၊ ၎င်းကို သမထပွားများ၍ ပယ်ရမည်။
၃။ အနုသယကိလေသာ- အစဉ်ကိန်းအောင်းနေသော ကိလေသာ ၎င်းကို ဝိပဿနာ မဂ်ဉာဏ်ဖြင့် ပယ်ရမည်။