အာရုံ (၆) ပါး


၁။ ရူပါရုံ - အဆင်းအာရုံ။
၂။ သဒ္ဒါရုံ - အသံအာရုံ။
၃။ ဂန္ဓာရုံ - အနံအာရုံ။
၄။ ရသာရုံ - အရသာအာရုံ။
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ - အတွေ့အာရုံ။
၆။ ဓမ္မာရုံ - တရားသဘောအာရုံ။