ဥပုသ် (၃) ပါး

၁။ နိဂဏ္ဍဥပုသ်- ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ရာ၌ အကုသိုလ် ကို အရပ်ပိုင်းခြား၍ ပြုခြင်း။
၂။ ဂေါပါလဥပုသ်- ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ရာ၌ ဒါန၊ သီလနှင့် စပ်သော စကားကို မပြောမူ၍
စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စကားပြောဆိုခြင်း (မမြတ်။)
၃။ အရိယာဥပုသ်=ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ရာ၌ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာနှင့် စပ်သော စကားကို ပြောဆိုခြင်း
(မြတ်၏။)
(တိက အင်္ဂုတ္တိုရ် ၂ မဟာဝဂ်)