အဗြဟ္မစရိယာ သိက္ခာပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၂) ပါး

၁။ မှီဝဲလိုသော စိတ်ရှိသည်လည်း ဖြစ်စေ။
၂။ မဂ်ဖြင့် မဂ်ကို ကျင့်ခြင်း၌ သာယာသည်လည်း ဖြစ်စေ။