ခင်ပွန်းကောင်း၏ အင်္ဂါ (၇) ပါး


၁။ ပေးခဲစွာသော ဝတ္ထုကို ပေး၏။
၂။ ပြုခဲစွာသော အမှုကို ပြု၏။
၃။ သည်းခံနိုင်ခဲသော အမှုကို သည်းခံ၏။
၄။ မိမိ၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော အမှုကို ထိုသူအား ထင်ရှားစေ၏။
၅။ သူ၏ လျှို့ဝှက်အပ်သော အမှုကို အလွန် လျှို့ဝှက်၏။
၆။ ဘေးရန်ရှိသောအခါ မစွန့်ပယ်။
၇။ ဥစ္စာကုန်သဖြင့် မထီမဲ့မြင် မပြု။