ကထာဝတ္ထုကျင့် (၁၀) ခု


၁။ အနဘိဇ္ဈာကထာ = အလိုနည်းခြင်းနှင့် စပ်သည်ကို ဟောပြောခြင်း။
၂။ သုန္တုဋ္ဌိကထာ = ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်းနှင့်စပ်သည်ကို ပြောဟောခြင်း။
၃။ ဝိဝေကကထာ = ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်စပ်သည်ကို ပြောဟောခြင်း။
၄။ အသံသဂ္ဂကထာ = ဒဿနသံသဂ္ဂ ကာယသံသဂ္ဂ စသည်တို့နှင့် မစပ်သည်ကို ပြောဟောခြင်း။
၅။ ဒါနကထာ = အလှူဒါနကထာကို ပြောဟောခြင်း။
၆။ သီလကထာ = သီလသီတင်းနှင့် စပ်သည်ကို ပြောဟောခြင်း။
၇။ သမာဓိကထာ = တည်ကြည်ခြင်းနှင့်စပ်သည်ကို ပြောဟောခြင်း။
၈။ ပညာကထာ = ပညာနှင့်စပ်သည်ကို ပြောဟောခြင်း။
၉။ ဝိမုတ္တိကထာ = ဖိုလ်လေးပါးနှင့်စပ်သော စကားကိုပြောဟောခြင်း။
၁၀။ ဝိမုတ္တိဉာဏဒဿနကထာ = ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်နှင့် စပ်သောစကားကို ပြောဟောခြင်း။