စွန့်အပ်သောမယား (၅) ယောက်


၁။ မြုံသော မိန်းမ။
၂။ မိန်းမသာဖွားသော မိန်းမတစ်ယောက်။
၃။ နူသော မိန်းမ။
၄။ မြောက်မထားတတ်သော မိန်းမ။
၅။ အမျိုးတို့ အကျင့်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သော မိန်းမ။