အောင်ရာသော အကြောင်းတရား (၄) ပါး

၁။ ကိုယ့်ထက်မြက်သူကို နှိမ့်ချသဖြင့် အောင်ရာ၏။
၂။ သူရဲကို အဖော်ခွဲသဖြင့် အောင်ရာ၏။
၃။ ကိုယ့်အောက်နိမ့်သူကို တံစိုးပေးသဖြင့် အောင်ရာ၏။
၄။ ကိုယ်နှင့်တူသူကို လုံ့လပြုသဖြင့် အောင်ရာ၏။