စကားအရာ အင်္ဂါ (၄) တန်


၁။ သုဘာသိတ - အကျိုးစီးပွားနှင့် ယှဉ်သည့် ကောင်းမြတ်သောစကား။
၂။ ပီယဝါစာ - ချစ်နှစ်လိုဖွယ် ဆိုသောစကား။
၃။ ဓမ္မဝါစာ - တရားတော်နှင့် ညီညွတ်သောစကား။
၄။ သစ္စဝါစာ - ဖြောင့်မှန်သော စကား။