ကမ္မဝါ (၉) ခန်း


၁။ ဥပသမ္ပဒခန္ဓက = ရဟန်းခံကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၂။ ကထိနက္ခန္ဓက = ကထိန်ခင်း ကထိန်နုတ်ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၃။ သီမာခန္ဓက = သိမ်သမုတ် သိမ်နုတ်ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၄။ ဥပေါသထာဂါရခန္ဓက = ဥပုသ်အိမ်သမုတ် ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၅။ ထေရသမ္မုတိခန္ဓက = ထေရ်သမုတ် ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၆။ နာမ သမ္မုတိခန္ဓက = နာမည်သမုတ် ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၇။ နိဿယမုတ္တသမ္မုတိ ခန္ဓက = နိဿရည်းလွတ် သမုတ်ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၈။ ကပ္ပိယဘူမိ သမ္မုတိခန္ဓက = အပ်သောကျောင်းနေရာသမုတ် ကမ္မဝါတစ်ခန်း။
၉။ ကုဋိဝတ္ထုဩလောကန သမ္မုတိခန္ဓက = ကျောင်းရာကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန် သမုတ်သောကမ္မဝါတစ်ခန်း။