ကုသိုလ် (၂) မျိုး


၁။ လောကီကုသိုလ်- ဒါန၊ သီလ စသော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြုလုပ်မှု ကိုသိုလ်။
၂။ လောကုတ္တရာကုသိုလ်- လောကမှ ထွက်မြာက်ရန် ဝိပဿနာ ပြုကျင့်မှု ကုသိုလ်။