အပြင်အောင်ခြင်း (၈) ပါး


၁။ မာရ်နတ်။
၂။ အာဠာဝက ဘီလူး။
၃။ နာဠာဂီရိဆင်။
၄။ အင်္ဂုလိမာလ ခိုးသား။
၅။ စိဉ္စမာန သတို့သမီး။
၆။ သစ္စက ပရိဗိုဇ်။
၇။ နန္ဒောပနန္ဒ နဂါးမင်း။
၈။ ဗကဗြဟ္မာ။