ဥပါသကာ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၏။
၂။ အရှင်မပေးသောဥစ္စာကို ယူခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၏။
၃။ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာ ကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၏။
၄။ မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၏။
၅။ သေအရက်သောက်စားခြင်းမှ ရှောင်ကြည်၏။
(ပဉ္စက အင်္ဂုတ္တိုရ် မဟာနာမသုတ်)