အနုကမ္ပမိတ်စစ်အင်္ဂါ (၄) ပါး

၁။ မိမိ၌ ဥစ္စာမရှိက သူစိတ်ဆင်းရဲခြင်း။
၂။ မိမိ၌ဥစ္စာရှိက ဝမ်းမြောက်ခြင်း။
၃။ မိမိ၏ ကျေးဇူးမဲ့ကိုကြားက မနာလိုဘဲ ဟန့်တား ပိတ်ပင်ခြင်း။
၄။ မိမိ၏ ကျေးဇူးကို ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်း။