စလွယ်ဆင်ယင်ရသော ပုဂ္ဂိုလ် (၈) ဦး


၁။ ဗိသျှားပုဏ္ဏား = စလွယ်သုံးလွယ်။
၂။ ခတ္တိယပုဏ္ဏား = စလွယ်ခြောက်လွယ်။
၃။ ဗြာဟ္မဏပုဏ္ဏား = စလွယ်ကိုးသွယ်။
၄။ မှူးကြီးမတ်ကြီး သေနာပတိ = စလွယ်ဆယ့်နှစ်လွယ်။
၅။ မင်းဆွေမင်းမျိုး = စလွယ်တစ်ဆယ့်ငါးသွယ်။
၆။ မင်းညီမင်းသား = စလွယ် တစ်ဆယ့်ရှစ်သွယ်။
၇။ အိမ်ရှေ့မင်း = စလွယ်နှစ်ဆယ့်တစ်သွယ်။
၈။ ဘုရင် = စလွယ်နှစ်ဆယ့်လေးသွယ်။