စကြာဝတေးမင်း၏ ရတနာ (၇) ပါး


၁။ စကြာရတနာ၊
၂။ ဆင်ရတနာ၊
၃။ မြင်းရတနာ၊
၄။ မိဖုရားရတနာ၊
၅။ ပတ္တမြားရတနာ၊
၆။ သူဌေးကြီးရတနာ၊
၇။ သားကြီးရတနာ။