အကျွမ်းမဝင်ရာ (၇) ပါး


၁။ ဣတ္ထိ - မိန်းမ၊
၂။ ဒုဇ္ဇနာ - သူယုတ်၊
၃။ ဝိသဿ - အဆိပ်၊ အဆိပ်ရှိသော သတ္တဝါ၊
၄။ သိင်္ဂိနော - ဦးချိုရှိသော သတ္တဝါ၊
၅။ ရောဂါ - အနာရောဂါ၊
၆။ နဒီ - မြစ်၊
၇။ ရာဇ - မင်း။
(သုဗောဓာလင်္ကာရကျမ်းမှ)