အိပ်မက်ခြင်း၏ အကြောင်း (၄) ပါး

၁။ ဓာတုက္ခောဘ - သည်းခြေ စသည်တို့ တုန်လှုပ် ချောက်ခြားခြင်းကြောင့် မက်ခြင်း။
၂။ အနုဘူတပုဗ္ဗ - ရှေး၌ ခံစားဘူးသော အာရုံကြောင့်မက်ခြင်း။
၃။ ဒေဝတောပသံဟာရ - နတ်တို့ အာနုဘော် အစွမ်းဖြင့် ကောင်းကျိုး၊ မကောင်းကျိုး သိစေလို၍
မက်ခြင်း။
၄။ ပုဗ္ဗနိမိတ္တ - ကုသိုလ်ကံ ၊ အကုသိုလ်ကံ အစွမ်းဖြင့် ကောင်းကျိုး၊ မကောင်းကျိုးကို
ကြိုတင်သိရှိစေသောကြောင့် မက်ခြင်း။
(စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်)


တစ်နည်း

၁။ ရှေး၌ လေ့ကျက်ဖူးခြင်း။
၂။ နိမိတ်ပြခြင်း။
၃။ နတ်တို့ လှည့်ပတ်ခြင်း။
၄။ စိတ်ချောက်ချားခြင်း။