စေတီ (၄) ပါး


၁။ ဓာတုစေတီ - ဓာတ်တော်။
၂။ ဓမ္မစေတီ - တရားတော်။
၃။ ပရိဘောဂစေတီ - မြတ်စွာဘုရား၏ အသုံးအဆောင်။
၄။ ဥဒ္ဒိဿစေတီ - မြတ်စွာဘုရားကိုယ်စားလှယ် ရုပ်တု ဆင်းတုတော်။