ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင် (၆) မျိုး


၁။ အရပ် မနိမ့်လွန်းခြင်း။
၂။ အရပ် မမြင့်လွန်းခြင်း။
၃။ ခန္ဓာကိုယ် မပိန်လွန်းခြင်း။
၄။ ခန္ဓာကိုယ် မဝလွန်းခြင်း။
၅။ အသား မဖြူလွန်းခြင်း။
၆။ အသား မမဲလွန်းခြင်း။
(မဟာဝဂ္ဂ သံယုတ် အဋ္ဌကထာ)