အမတ် (၁၄) ပါး


၁။ မန္တိ - မင်းတိုင်ပင် အမတ်၊
၂။ သေနာနိ - ဗိုလ်မှူးအမတ်၊
၃။ အက္ခဒဿော - တရားဆုံးဖြတ်တတ်သော အမတ်၊
၄။ ဒေါဝါရိကော - တံခါးမှူးအမတ်၊
၅။ အနိကဋ္ဌော - ကိုယ်တော်စောင့်အမတ်၊ (ကိုယ်ရံတော်)
၆။ မလ္လကော - လက်ပမ်းသည်အမတ်၊ (လက်ဝှေ့တော်)
၇။ သေဝကော - မင်းခစားအမတ်၊
၈။ ဟေရညိကော - ရွှေငွေမှု၌ သိလိမ္မာသော အမတ် (စံကိုင်ပွဲစား)
၉။ အဓိကကော - တစ်ရွာတွင် ကြီးကဲသောအမတ်၊ (ကလန်)
၁၀။ ဂေါပေါ - များစွာသောရွာတွင် ကြီးကဲသောအမတ်၊ (သံပျင်)
၁၁။ စရော - သူလျှိုအမတ်၊
၁၂။ ဒူတော - တမန်အမတ်၊
၁၃။ ဂဏကော - ဂဏန်းဟူးရား အမတ်၊
၁၄။ လေခကော - စာရေးစာချီအမတ်။