ငတ်ခြင်း (၄) မျိုး

သတ္တဝါတို့အား နှိပ်စက်တတ်၏။ ၁။ ထမင်းငတ်ခြင်း။ ၂။ ရေငတ်ခြင်း။ ၃။ အိပ်ငိုက်ခြင်း။ ၄။ ရောဂသောင်းကျန်းခြင်း။