ကမ္ဘာ (၂) မျိုး


၁။ သုညကမ္ဘာ - ဘုရားတစ်ဆူမျှ မပွင့်သော ကမ္ဘာ။
၂။ အသုညကမ္ဘာ - ဘုရားပွင့်သော ကမ္ဘာ။