အဒိန္နာဒါနာ သိက္ခာပုဒ်မှ ခိုးခြင်း (၂၅) ပါးအကျယ်


(၁) နာနာ ဘဏ္ဍ ပဉ္စက (၅) ပါး

၁။ အာဒိယေယျ - အာရာမ်ကို တရားဆင်၍ ခိုးခြင်း။
၂။ ဟရေယျ - မိမိဆောင်ယူသွားသော သူတစ်ပါးဥစ္စာ ပစ္စည်းကို ခိုးခြင်း။
၃။ အဝဟရေယျ - မိမိထံ၌ အပ်နှံထားသော ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း။
၄။ ဣရိယာပထဝိကောပေယျ - ဥစ္စာယူဆောင်သူ၏ ဣရိယာပုထ်ကိုဖျက်၍ ခိုးခြင်း။
၅။ ဌာနာစာဝေယျ - နေရာမှ ရွေ့စေ၍ ခိုးခြင်း။

(၂) ဧက ဘဏ္ဍ ပဉ္စက (၅) ပါး

ထိုငါးပါးသည် ရှေ့၌ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော နာနာဘဏ္ဍပဉ္စက ငါးပါးနှင့် အတူဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤ ငါးပါး၌ သက်ရှိဝတ္ထုကိုသာ ဆို၏။

(၃) သာဟတ္ထိကပဉ္စက (၅) ပါး

၁။ သာဟတ္ထိက - ကိုယ်တိုင် ခိုးခြင်း။
၂။ အာဏတ္ထိက - တစ်ပါးသူကို စေခိုင်း၍ ခိုးခြင်း။
၃။ နိဿဂ္ဂိယ - ကင်းချထားရာ အရပ်တွင်းရှိ ဥစ္စာကို အပြင်သို့ ပစ်လွှင့်၍ ခိုးခြင်း။
၄။ အတ္ထသာဓက - မခိုးမီကပင် ကံထိုက်သော အကျိုးကို ဖြစ်စေ၍ နောက်မှယူမည်ဟူ၍ ခိုးခြင်း။
၅။ ဓုရနိက္ခေပ - သူအပ်ထားသော ဥစ္စာကို ပြန်မပေးသဖြင့် ခိုးခြင်း။

(၄) ပုဗ္ဗယောဂ ပဉ္စက (၅) ပါး

၁။ ပုဗ္ဗပယောဂ - မခိုးမီ ရှေ့အဖို့၌ ဖြစ်သော ပယောဂဖြင့် ခိုးခြင်း၊ စေခိုင်းခြင်းကို ဆို၏။
၂။ သဟပယောဂ- ခိုးခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော တူသောခိုးခြင်း။
၃။ သံဝေဓာဝဟာရ - လူများစွာ တိုင်ပင်၍ ခိုးခြင်း။
၄။ သင်္ကေတကမ္မ - အမှတ်ပြု၍ ခိုးခြင်း။
၅။ နိမိတ္တကမ္မ - မျက်စိ မှိတ်ခြင်း ၊ လည်ငြိမ့်ခြင်စသော နိမိတ်ပြု၍ ခိုးခြင်း။

(၅) ထေယျာဝဟာရ ပဉ္စက (၅) ပါး

၁။ ထေယျာ ဝဟာရ - တင်း၊ စဉ်းလဲ၊ အသပြာ စဉ်းလဲ၊ အလေးစဉ်းလဲ၍ ခိုးခြင်း။
၂။ ပသယှာဝဟာရ - အနိုင်၊ အထက်၊ လုယက် တိုက်ခိုက်၍ ခိုးခြင်း။
၃။ ပရိကပ္ပါဝဟာရ - ဥစ္စာကို လည်းကောင်း၊ အရပ်ကို လည်းကောင်း ကြံဆ၍ ခိုးခြင်း။
၄။ ပဋိစ္ဆန္နာဝဟာရ - မြေမှုန့်၊ မြက်၊ သစ်ရွက် စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်း၍ ခိုးခြင်း။
၅။ ကုသာဝဟာရ - ကမ္ဗည်းစာရင်း လိမ်လည်ပြောင်းလဲ၍ ခိုးခြင်း။
( ဝိနည်းတော်မှ )