အကျိုးထူးတရား (၁၀) ပါး


၁။ ဝိသုဒ္ဓံ - သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ ကိတ္တိ - ကျော်စောခြင်း။
၃။ ယသော - အခြွေအရံပရိတ်သတ်များခြင်း။
၄။ သီဃံ - လျင်မြန်ခြင်း။
၅။ ဝိဂတပိပါသံ - ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုကင်းခြင်း။
၆။ အာယု - အသက်ရှည်ခြင်း။
၇။ ဝဏ္ဏော - အဆင်းလှခြင်း။
ဂ။ သုခံ - ချမ်းသာကြီးခြင်း။
၉။ ဗလံ - ခွန်အားကြီးခြင်း။
၁၀။ ပဋိဘာနံ - ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်း။