အသက်မရှူသူ (၇) ယောက်


၁။ သေသောသူ။
၂။ အမိဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေနေသူ။
၃။ ရေနစ်သူ။
၄။ မေ့မြောသူ။
၅။ ပဉ္စမဈာန် ဝင်စားသူ။
၆။ နိရောဓသမာပတ် ဝင်စားသူ။
၇။ ဗြဟ္မာ

တစ်နည်း

၁။ သေသောသူ၊
၂။ အမိဝမ်း၌ ကိန်းသောသူ၊
၃။ ရေမွန်းနစ်သောသူ၊
၄။ မိန်းမောသာသူ၊
၅။ စတုတ္ထဈာန် ဝင်စားသူ၊
၆။ နိရောဓသမာပတ် ဝင်စားသူ၊
၇။ အရူပဘုံ၌ ဖြစ်သောသူ။