စောင်း၏ ကြားခြင်း အချုပ် (၄) ပါး


၁။ တာရ - အလွန်မြင့်သော အသံ။
၂။ ကလ - အက္ခရာပုဒ်၊ ဗျည်း မထင်မရှား သာယာသောအသံ။
၃။ မန္ဒ - နက်သော အသံ။
၄။ ကာကလီ - သိမ်မွေ့သော အသံ။