အကျဉ်းထောင် အတန်းအစား (၅) မျိုး (မြန်မာဘုရင်လက်ထက်)


၁။ ဖွားဘက်ကျော်တန်း - အခွင့်အရေးအရဆုံးအတန်းအစား။
၂။ ဒိုင်းတော်တန်း - အလွန်သက်သာချောင်ချိသော အတန်းအစား။
၃။ လွတ်စေလေးတန်း - သက်သာချောင်ချိသော အတန်းအစား။
၄။ လက်ရသုံးတန်း - ပင်ပန်းစွာ နေရသော အတန်းအစား။
၅။ လက်မထောက်တန်း - အကြမ်းဆုံးအဆင်းရဲဆုံး အတန်းအစား။