အတွင်းဝန်၏ အင်္ဂါ (၈) ပါး


၁။ ရက္ထတတျန္ဒြိယံ = ဣန္ဒြေစောင့်စည်းခြင်း။
၂။ သာဓုတ္တံ = သဘောကောင်းခြင်း။
၃။ နာနာဘာသာသုကောဝိတံ = အထူးထူးသောဘာသာတို့တတ်ခြင်း။
၄။ ဓမ္မရတံ = တရားနှင့်မွေ့လျော်ခြင်း။
၅။ မုခ ပေက္ခံ = အရှင်၏ မျက်နှာရိပ်ကို သိတတ်ခြင်း။
၆။ နာနာသိပ္ပဝိသာရဒံ = အထူးထူးသော အတတ်တို့ကိုတတ်ခြင်း။
၇။ ကုလသီလယုတံ = အမျိုးတို့၏ အကျင့်နှင့်ယှဉ်ခြင်း။
၈။ ဘီတံ = အရှင်ကိုလည်း ကြောက်ရွံ့ခန့်ညားတတ်ခြင်း။