အပျိုတော် (၁၂) ထွေအက


၁။ နတ်အက၊
၂။ မြင်းအက၊
၃။ ဗြောအက၊
၄။ အိုးစည်အက၊
၅။ မျောက်အက၊
၆။ ဘီလူးအက၊
၇။ ဇော်ဂျီအက၊
၈။ ဝန်အက၊
၉။ ဒိုးပတ်အက၊
၁၀။ အပြောင်အရွှမ်းအက၊
၁၁။ သူငယ်တော်အက၊
၁၂။ အဘိုးအိုအက။