ကျွန်းကြီး (၄) ကျွန်း


၁။ အရှေ့ပြုဗ္ဗာကျွန်း - ကျွန်းဦး ကုက္ကိုပင်၊ ကျွန်းသား၊ ကျွန်းသူများ၏ မျက်နှာဝ တစ်ခြမ်းပဲ့၊ သက်တမ်း ၇၀၀။
၂။အနောက် ဂေါယာနကျွန်း - ကျွန်းဦး ထိန်ပင်၊ ကျွန်းသား ကျွန်းသူများ၏ မျက်နှာ အဝိုင်း၊ သက်တမ်း ၅၀၀။
၃။ မြောက် ဥတ္တရကုရုကျွန်း - ကျွန်းဦး ပဒေသာပင်၊ ကျွန်းသား ကျွန်းသူများ၏ မျက်နှာ လေးထောင့်၊ သက်တမ်း ၁၀၀၀။
၄။ တောင် ဇမ္ဗူဒီပကျွန်း - ကျွန်းဦးသပြေပင်၊ ကျွန်းသား ကျွန်းသူများ၏ မျက်နှာ သုံးထောင့်၊ သက်တမ်း အမြဲမရှိ။