ကိုးပါးသီလ (၉) ပါး


၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ တမာဒိယာမိ - သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - မပေးမလှူသော သူ့ပစ္စည်း ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၃။ အဗြဟ္မစရိယာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - မမြတ်သောမေထုန်မှီဝဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၅။ သူရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - မူးယစ်စေသော သေရည်သေရက် စသည်တို့ သောက်သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၆။ ဝိကာလဘောဇနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - နေလွဲညစာစားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၇။ နစ္စ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသုက ဒဿန မာလာဂန္ဓ ဝိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ဝိဘူသနဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - ပန်းပန်ခြင်း၊ နံ့သာလိမ်းခြင်း၊ နံ့သာပျောင်းတို့ဖြင့် အပြေအပြစ် ပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၈။ ဥစ္စာသယန မဟာသယန ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ - မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာ၌ နေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၉။ မေတ္တာသဟဂတေန စေတသာ သဗ္ဗပါဏဘူတေသု ဖရိတွာ ဝိဟရဏံ သမာဒိယာမိ - ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့၌ မေတ္တာစိတ်ဖြင့် ပျံ့နှံ့၍ နေခြင်း။

အနက် ၉ - မေတ္တာသဟဂတေန၊ မေတ္တာနှင့် တကွဖြစ်သော။ စေတသာစိတ်ဖြင့်။ သဗ္ဗပါဏဘူတေသု၊ အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့၏အပေါ်၌။ ဖရိတွာ၊ ပြန့်နှံ့၍။ ဝိဟရဏံ၊ နေခြင်းကို။ သမာဒိယာမိ၊ ကောင်းစွာ ဆောက်တည်ပါ၏။