စိတ္တမဟာဘူမိက ဓမ္မ (၁၀) ပါး


၁။ ဝေဒနာ = ခံစားခြင်း။
၂။ သည = အမည်နာမ ( စွဲမှတ်ခြင်း )။
၃။ စေတနာ = စေ့စော်ခြင်း။
၄။ ဆန္ဒ = အလိုရှိခြင်း။
၅။ ဖဿ = အာရုံနှင့် ဣန္ဒြေတို့ ဦးစွာဆက်စပ်ခြင်း။
၆။ ပညာ = အပြားအားဖြင့် သိခြင်း။ ( မတိ )
၇။ သတိ = အောက်မေခြင်း။
၈။ မနသိကာရ = နှလုံးသွင်းခြင်း။
၉။ အဓိမောက္ခ = ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
၁၀။ သမာဓိ = တည်ကြည်ခြင်း။