အညဒတ္ထုဟရ ခင်ပွန်းတု (၄) ပါး


၁။ လက်ချည်းလာ၍ ခင်ပွန်း၏ ဥစ္စာကို ယူသွားတတ်သူ။
၂။ အနည်းငယ်သာပေး၍ အများကို ယူသွားတတ်သူ။
၃။ မိမိ၌ အပြစ်ဘေး တစ်စုံတစ်ရာရောက်ရှိသည့်အခါ ထိုဘေးမှ လွတ်ရုံသာ လာရောက်မှီခိုတတ်သူ။
၄။ အကျိုးခံစားရရုံသာ လာရောက်မှီခိုတတ်သူ။