စစ်အင်္ဂါ (၄) ပါး


သူရဲ (၄) ပါးနှင့် အတူတူပင်

မျက်မှောက်ခေတ်

၁။ လေတပ်။
၂။ ရေတပ်။
၃။ ကုန်းတပ်။
၄။ ယန္တရားတပ်။

ရှေးခေတ်

၁။ ဆင်တပ်။
၂။ မြင်းတပ်။
၃။ရထားတပ်။
၄။ ခြေလျင်တပ်။