အဘိညာဉ် (၇) ပါး


၁။ ဣဒ္ဓိဝိဓ -
၂။ ဒိဗ္ဗစက္ခု -
၃။ ဒိဗ္ဗသောတ -
၄။ စေတောပရိယ -
၅။ ပုဗ္ဗေနိဝါသ -
၆။ ယထာကမ္မုပဂ -
၇။ အနာဂတံသ -