စကားအရာ အင်္ဂါ (၁၀) ပါး


၁။ ကာလဝါဒီ - ပြောချိန်ပြောခွင်သင့်မှ ပြောဆိုခြင်း။
၂။ ဘူတဝါဒီ - ဟုတ်မှန်သောစကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း။
၃။ ဓမ္မဝါဒီ - တရားနှင့်စပ်သည်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်။
၄။ အတ္ထဝါဒီ - အကျိုနှင့်စပ်သည်ကိုသာ ပြောဆိုခြင်း။
၅။ ပိယဝါဒီ - ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာ ပြောဆိုခြင်း။
၆။ မိဟိတပုဗ္ဗဘာဏီ - ပြုံးရွှင်ခြင်းကိုသာ ရှေးဦးပြ၍ ပြောဆိုခြင်း။
၇။ မိတာဘာဏီ - မပို မလွန် ချင့်ချိန်၍ပြောဆိုခြင်း။
၈။ အတုရိတဝါဒီ - အဆောတလျင် မပြောဆိုခြင်း။
၉။ ပေါရီ - ပြည်ကြီးသူပြည်ကြီးသားတို့ဓလေ့ ထုံးစံကိုလိုက်၍ပြောဆိုခြင်း။
၁၀။ ဝိသဒဝါဒီ - သန့်ရှင်းသေချာ၊ ဌာန်ကရိုဏ်းကျအောင် ပြောနိုင်ခြင်း။