ခွက်လှူသော အကျိုး (၃) ပါး


၁။ ရတနာတို့ဖြင့် ပြီးသော ခွက်တို့ကို ရခြင်း။
၂။ အထူးထူးသော အသုံးအဆောင်တို့ကို ရခြင်း။
၃။ ဝတ်ပဋိပတ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်း။