အသဘာဝရုပ် (၁၀) ပါး


၁။ အာကာသဓာတ် ဟူသော - ပရစ္ဆေဒရုပ်

ဝိညတ်ရုပ် (၂)

၂။ ကာယဝိညတ် - ကိုယ်၏လှုပ်ရှားမှု အမူအရာ
၃။ အစီဝိညတ် - ပြောဆိုမှု စကားသံ၏အမူအရာ

ဝိကာရရုပ် (၃)

၄။ လဟုတာ - ရုပ်၏ပေါ့ခြင်းအမူအရာ
၅။ မုဒုတာ - နူးညံ့ခြင်း၏အမူအရာ
၆။ ကမ္မညတာ - လှုပ်ရှားသွားလာခြင်း၏အမူအရာ

လက္ခဏရုပ် (၄)

၇။ ဥပစယ - ရုပ်တို့၏ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
၈။ သန္တတိ - ရုပ်တို့၏ဖြစ်စဉ်
၉။ ဇရတာ - ရုပ်တို့၏ရင့်ရော်ဆွေးမြေ့ခြင်း
၁၀။ အနိစ္စတာ - ရုပ်တို့၏ချုပ်ခြင်း