ခန္ဓာ ငါးပါးရှိသော ပဉ္စဝေါကာရ ပုဂ္ဂိုလ် (၆) မျိုး


၁။ ငရဲသား သတ္တဝါ - ခန္ဓာငါးပါး ရှိ၏။
၂။ တိရစ္ဆာန်သတ္တဝါ - ခန္ဓာငါးပါး ရှိ၏။
၃။ ပြိတ္တာသတ္တဝါ - ခန္ဓာငါးပါးရှိ၏။
၄။ လူပုဂ္ဂိုလ် - ခန္ဓာငါးပါး ရှိ၏။
၅။ နတ်ပုဂ္ဂိုလ် - ခန္ဓာငါးပါး ရှိ၏။
၆။ ဗြဟ္မာဘုံ (၁၅) ဘုံ - ခန္ဓာငါးပါး ရှိ၏။
မှတ်ချက်။ ။ ထို (၆) မျိုးတွင် အသူရကာယ် တစ်မျိုးပါထည့်၍ ရေတွက်သော် ပဉ္စဝေါကာရ ပုဂ္ဂိုလ် (၇)မျိုးဖြစ်၏။