စမအက္ခရာ (၄) လုံး


၁။ စ
၂။ ဓ
၃။ ဗ
၄။ ဝ။
ဒေါင်းပုဇွန်၊ ဝံ၊ ငါးနှင့် ညွှန်ကြားတဲ့ စာလေးမယ်။ (ဦးပုညတေးထပ်)။